Sản phẩm khoa học Liên hệ

SỨ MỆNH

Luận giải, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về ứng phó với các nguy cơ đe dọa an ninh phi truyền thống. Tiến tới thành lập Trung tâm An ninh phi truyền thống tại Học viện An ninh nhân dân với các nhóm nghiên cứu đủ mạnh

Lộ trình phát triển

Lộ trình phát triển của Diễn đàn giai đoạn 2021 - 2025:
- Trong năm 2021: Công bố thành lập Diễn đàn, tổ chức 02 buổi tọa đàm với các chuyên gia trong nước.
- Từ năm 2022: Tổ chức một số buổi tọa đàm có sự tham gia của các chuyên gia ngoài ngành Công an ở một số trường đại học, viện nghiên cứu trong nước và nước ngoài.
- Từ năm 2023: Báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền tổ chức một số buổi tọa đàm kết hợp trực tiếp và trực tuyến với một số chuyên gia của các tổ chức quốc tế bằng ngôn ngữ tiếng Anh (có dịch cabin).
- Từ năm 2024: Đăng ký, thực hiện các đề tài cấp bộ, cấp quốc gia về giải quyết, ứng phó với các nguy cơ đe dọa an ninh phi truyền thống.
- Từ năm 2025: Trên cơ sở tổng kết hoạt động của diễn đàn, báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền thành lập Trung tâm an ninh phi truyền thống để cung cấp dịch vụ nghiên cứu, đào tạo cho các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trong nước.

HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG

Diễn đàn An ninh phi truyền thống được tổ chức dưới 02 hình thức:
- Chuỗi các buổi tọa đàm khoa học. Trung bình 03 tháng tổ chức một buổi tọa đàm, mỗi buổi dài 180 phút, gồm 02 phần: phần thuyết trình của 02 diễn giả khách mời và 01 giảng viên Học viện (90 phút) và phần thảo luận (90 phút). Một số buổi có thể sẽ có sự kết hợp phương thức tọa đàm trực tuyến với các chuyên gia trong nước và quốc tế với nội dung phù hợp.
- Hoạt động của các nhóm nghiên cứu thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về vấn đề an ninh phi truyền thống trong bối cảnh hội nhập quốc tế.