Sản phẩm khoa học Liên hệ

BAN CHỈ ĐẠO

1. Trung tướng, PGS, TS Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện - Trưởng Ban

2. Đại tá, PGS, TS Nguyễn Trường Thọ, Phó Giám đốc Học viện - Phó Trưởng Ban thường trực

3. Thượng tá, TS Nguyễn Hữu Nam - Ủy viên

4. Đại tá, PGS, TS Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên

5. Đại tá, PGS, TS Nguyễn Thị Thu Thủy - Ủy viên

6. Thượng tá, TS Nguyễn Đình Nghĩa - Ủy viên

7. Đại tá, Ths Nguyễn Văn Nghiêm - Ủy viên

8. Thượng tá, TS Chu Quang Thiện - Ủy viên

BAN CHUYÊN GIA VÀ CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU

1. PGS, TS Nguyễn Trường Thọ
Chủ đề nghiên cứu: Tổng quan về an ninh phi truyền thống; An ninh kinh tế; An ninh tài chính, tiền tệ; An ninh năn lượng; An ninh thông tin; An ninh nguồn nước

2. PGS, TS Trần Đình Thiên
Chủ đề nghiên cứu: An ninh kinh tế; an ninh năng lượng

3. PGS, TS Đỗ Anh Tuấn
Chủ đề nghiên cứu: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ứng phó các nguy cơ đe dọa an ninh phi truyền thống; an ninh môi trường

4. PGS, TS Nguyễn Tuấn Anh
Chủ đề nghiên cứu: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ứng phó các nguy cơ đe dọa an ninh phi truyền thống; an ninh môi trường

5. GS, TS Nguyễn Văn Ngọc
Chủ đề nghiên cứu: Tổng quan về an ninh phi truyền thống, mối quan hệ an ninh phi truyền thống và an ninh truyền thống

6. GS, TS Bùi Trung Thành
Chủ đề nghiên cứu: An ninh kinh tế; An ninh tài chính; An ninh đầu tư

7. PGS, TS Nguyễn Quang Chiến
Chủ đề nghiên cứu: An ninh môi trường; Hợp tác quốc tế trong ứng phó các nguy cơ đe dọa an ninh phi truyền thống

8. PGS, TS Nguyễn Thị Thu Thủy
Chủ đề nghiên cứu: An ninh năng lượng; An ninh lương thực; An ninh nguồn nước

9. TS Phạm Quốc Dũng
Chủ đề nghiên cứu: Những vấn đề cơ bản về an ninh phi truyền thống; Công tác Công an trong bảo đảm an ninh phi truyền thống

10. TS Phạm Cao Nhiên
Chủ đề nghiên cứu: Phòng, chống khủng bố, tội phạm buôn người, xung đột xã hội

11. TS Cao Ngọc Anh
Chủ đề nghiên cứu: An ninh con người; An ninh môi trường; Phòng chống tham nhũng

12. PGS, TS Nguyễn Thị Bích Mơ
Chủ đề nghiên cứu: Quản lý nhà nước trong ứng phó nguy cơ đe dọa an ninh phi truyền thống

13. TS Trịnh Trung Hiếu
Chủ đề nghiên cứu: An ninh thông tin, an ninh mạng; phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

14. TS Trần Tuấn Tú
Chủ đề nghiên cứu: Công tác điều tra hình sự trong bảo đảm an ninh phi truyền thống; phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia

TỔ ĐIỀU HÀNH

1. TS Nguyễn Văn Thi - Tổ trưởng

2. Ths Trịnh Văn Mạnh - Phó Tổ trưởng

3. Ths Phạm Trung Dũng - Ủy viên

4. Ths Nguyễn Thành Luân - Ủy viên

5. Ths Phạm Minh Duyên - Ủy viên

6. Ths Lại Văn Tuấn - Ủy viên